Spidean a’ choire Liath looking to Mullach an Rathain

Spidean a’ choire Liath looking to Mullach an Rathain